Om oss


Betty Olsson – Verksamhetsansvarig


Jag har alltid arbetat med människor, på ett eller annat sätt. Tanken att göra skillnad för människor har alltid stått mig nära.

Att få kommunicera med människor på olika sätt och skapa möten mellan människor är det bästa med mitt jobb.

Med många års erfarenhet av LSS-frågor från både kommun och privat bolag samt en socialpedagogisk utbildning i ryggen, hjälper jag dig gärna med en ansökan om personlig assistans till FK/kommunen.

Med träning, umgänge med vänner och en avslappnande bastu då och då balanserar jag livet mellan jobb och familj. Detta förstås om jag inte hänger med familjen på vårt smultronställe i Värmland.

Lena Kornerud – Verksamhetsansvarig

Med 15 år i branchen som både assistent och uppdragschef så finns en erfarenhet som täcker både kund och assistenters behov. Ett gott samarbete mellan uppdragsgivare-kund-assistent är nyckeln till en trygg assistans med kvalité. Det är dit vi ska tillsammans!

Familjen står mig nära och med tre söner i bagaget finns en livserfarenhet som är guld värd. Djuren tillhör också min familj och där ingår både hund och häst som ger både styrka och energi.

Har alltid haft ett driv inom mina intresseområden och som bara vill till nästa nivå, fortsätta utvecklas och vara öppen i sinnet för nya utmaningar och trender. Gärna med en smula humor i receptet!

Vi på Sanda Assistans följer dessa visioner

Trakasserier är enligt lagarnas definition ett uppträdande i arbetslivet som har ett samband med någon av diskrimineringsgrunderna som kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder och är alltså förbjudna.

Med kränkande särbehandling avses återkommande negativa verbala eller fysiska handlingar som riktas mot enskilda medarbetare på ett kränkande sätt. Det kan leda till utanförskap. Kränkande särbehandling riskerar också att leda till sämre arbetsresultat och samarbetssvårigheter på de arbetsplatser som drabbas. Vår målsättning med arbetsmiljöregler baseras på idén om alla människors lika värde och rätt till lika möjligheter och rättigheter.

Att samarbeta med arbetsgivaren och arbetskamrater är man också skyldig att göra. Man kan exempelvis inte inta en attityd eller ett förhållningssätt som innebär att man hamnar i konflikt med arbetsledning eller arbetskamrater. Sanda Assistans strävar efter att vi ska respektera varandra, vilket ibland innebär att acceptera varandra- trots olikheter. Alla människor är olika och vi värnar om allas lika värde. Vi tycker om humor och skrattar gärna med varandra- inte åt varandra.

Att vara lojal kan innebära att man inte talar illa om och smutskastar arbetsgivaren, anställda eller kunden inför utomstående eller kunder. Det är både en rättighet och en skyldighet för anställda att före beslut framföra en tydlig mening, grundad på erfarenhet och sakkunskap.

Vi ska respektera fattade beslut och arbeta för att genomföra dem, även om vi personligen har en avvikande åsikt.

Tystnadsplikt och sekretess. Det är mycket allvarligt att bryta mot sekretessen och det är viktigt att du värnar om kundens integritet. Detta innebär bland annat att alla skriverier inom media som t. ex Facebook kopplat till ditt arbete är inte tillåtet. Endast om kunden samtycker kan detta tillåtas, men det bör hanteras med försiktighet samt med ett professionellt förhållningssätt.